Ταξικές Μηχανές: To One Piece και η Δικαιοσύνη ενάντια στο Κράτος

(προσοχή, ακολουθούν spoilers) Αν η τέχνη είναι μία προσπάθεια φαντασιακής, ουτοπικής επίλυσης των πραγματικών αντιφάσεων της κοινωνικής ζωής, διαθέτει ένα πολιτικό ασυνείδητο, όπως υποστηρίζει ο Jameson, που μπορεί να έρθει στην επιφάνεια. Από την άλλη μεριά, η εγγενής αντίφαση της τέχνης στην εποχή του καπιταλισμού είναι, όπως λέει ο Adorno, η απειλητική για τον καπιταλισμό … More Ταξικές Μηχανές: To One Piece και η Δικαιοσύνη ενάντια στο Κράτος