Μαγικά ραβδιά και καπιταλισμός- Μαγικά ραβδιά για όλες και όλους

Πώς είναι οργανωμένη η παραγωγή και η οικονομία της κοινότητας των μάγων; Πώς γίνεται οι μάγοι που ανήκουν στα κατώτερα οικονομικά στρώματα να έχουν ραβδιά; … More Μαγικά ραβδιά και καπιταλισμός- Μαγικά ραβδιά για όλες και όλους